Publicerat: 2021-10-08 06:13:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om AcuCort AB: RIKTAD OCH FÖRETRÄDESEMISSION TOT 31 MLN KR (OMS)

(Omsändning: Sändes första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Acucort har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 5 miljoner kronor och en företrädesemission om 26 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i de båda emissionerna har satts till 2:65 kronor per aktie.

Den riktade nyemissionen om 5 miljoner kronor vänder sig till svenska "kvalificerade investerare" och bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 5 miljoner kronor.

I företrädesemissionen ger två aktier rätt till att teckna en ny aktie. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Syftet med kapitalanskaffningen är främst för att finansiera bolagets förestående registrering av Isicort i USA och kommersialisering av Isicort på prioriterade marknader, heter det.

Den totala utspädningseffekten av kapitalanskaffningarna uppgår till högst cirka 37,4 procent.          
        

Läs mer om AcuCort AB