Publicerat: 2024-05-16 16:16:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcede Pharma AB: Arcede Pharma förbättrar rörelseförlusten

Arcede Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

"Under årets första kvartal har bolagets huvudsakliga fokusområden varit dels det fortsatta förberedelsearbetet inför nästa steg i bolagets kliniska utveckling för RCD405, dels att hitta såväl en kortsiktig som en långsiktig finansieringslösning för bolaget, och, parallellt med detta, hitta en permanent lösning på VD-frågan", säger tillförordnad vd Erik Magnusson.

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -1,6 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kronor (-0,36).


Arcede Pharma, Mkr Q1-2024 Q1-2023
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,6 -2,1
Resultat före skatt -1,6 -2,1
Nettoresultat -1,6 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,36

Läs mer om Arcede Pharma AB