Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-04 13:03:39

Amhult 2 AB: Amhult 2: Älvegårdsförbindelsen fastslagen

Pressmeddelande 12/18
2018-10-04

Trafiknämnden i Göteborg beslutade den 27 september i enlighet med tjänsteutlåtande för systemlösning för trafiken i Torslanda. 

I Trafikkontorets tjänsteutlåtande föreslås att fastställa läget för trafikförbindelsen kallat Älvegårdsförbindelsen. Denna lösning är den s.k. tvärförbindelse som bäst lämpar sig för att ge möjlighet till utveckling av Torslanda under lång tid. 

Trafiknämnden i Göteborg beslutade den 27 september i enlighet med detta tjänsteutlåtande för systemlösning för trafiken i Torslanda.

Amhult 2 välkomnar beslutet som en viktigt parameter i den fortsatta utvecklingen av Torslanda och i bolagets fortsatta möjligheter att driva arbetet framåt och fastställa förutsättningarna för en detaljplan i området ”Skogens Gård”.
På fastigheten ”Skogens Gård” bedriver Amhult 2 AB samarbete med markägaren Lysevägens Bostads AB och har sökt detaljplan på del av mark på fastigheten hos Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor.

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 0709-76 89 97
Emilie Loft, vice VD emilie@amhult2.se 031-92 38 34
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord LoftAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB