Publicerat: 2021-10-18 07:49:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Invent Medic Sweden AB: RÖRELSERESULTAT -4,0 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Invent Medic, med inriktning mot kvinnohälsa, redovisar en nettoomsättning på 0,3 miljoner kronor (0,3) och ett rörelseresultat uppgående till -4,0 miljoner kronor (-3,5) för det tredje kvartalet 2021.

Under kvartalet fortsatte förberedelserna inför lanseringen av Efemia menskopp i slutet av året, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Likvida medel per den 30 september uppgick till 5,6 miljoner kronor (16).

Styrelsen beslutade i september att föreslå en nyemission om 24,1 miljoner kronor. Likviden kommer att användas till en utökad och fokuserad satsning på direktförsäljning i Norden, Storbritannien och Tyskland, förstärkning av digital marknadsföring på samtliga marknader samt till den kommande lanseringen av Efemia menskopp i slutet av året. Efter periodens slut meddelades att Anna Lindström rekryterats som ny vd med tillträdesdag den 5 oktober.          
        

Läs mer om Invent Medic Sweden AB