Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-30 10:38:28

Amhult 2 AB: Månadsrapport oktober, 10-2018

Under oktober har bolagets arbete främst inriktat sig på det hederliga vardagsgrävandet. 

I kvarter Luftseglaren 2 pågår för närvarande arbeten på plan 4 där filigran lyfts på plats. Även tak och fasadarbete pågår i trapphus F och murning sker av norra fasaden ut mot gatan. Man kan även se pågående betong-arbeten i kulverten mot kvarter Luftseglaren 1.

Under månaden har vi även påbörjat rivningen av en av de gamla hallarna på området. Detta för att förbereda för byggnationen i kvarter Radarflyget II. Hallen som gjort god tjänst under många år står inte på aktuell fastighet men måste tas ner för att bereda plats för tillfälliga parkeringar under byggnation av kvarter Radarflyget 2. Naturligtvis skall marken därefter även bebyggas. Att lösa logistiken i ett så pass stort område under pågående produktion är ett ständigt pågående intressant pussel.

Den 10 oktober var Amhult 2 inbjuden till besök hos Aktiespararna i Mariestad. Till-sammans med Investmentbolaget Latour fick vi båda presentera våra bolag för Aktiesparare i Mariestad. Det var flera intressanta frågor och en givande dialog med ägare och intressenter ute i vårt avlånga land. Som alltid ser vi fram emot att komma ut på dessa besök.

Våra projekterings möten med vår ramhandlingsgrupp bestående av bland annat VVS-, brand-, el- och byggkonsulter löper på varannan fredag. Kvarteret som just nu behandlas är kvarter India (det kvarter som tidigare benämnts kvarter I) med preliminärt 95 stycken bostäder. Vår ambition är att vi skall ha handlingar klara för ett bygglov som lämnas in i början på januari varefter upphandling av entreprenaden beräknas ske under våren.

Den 25 oktober hölls även styrelsemöte i Amhult 2 och jag påminner om publicering av bolagets delårsrapport fredagen den 2 november.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VDAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB