Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-06 09:43:53

SensoDetect AB: SensoDetect - Patent "BRAINSTEM RESPONSE-PC-EP" registrerat i flera nya EU länder

SensoDetect har fått besked av patentombudet AWA patent att "BRAINSTEM RESPONSE-PC-EP"-patentet med Europeiskt patent nr. 2 611 357 nu har fullföljts i följande länder:

  • Tyskland,

  • Frankrike,

  • Storbritannien,

  • Schweiz-Liechtenstein,

  • Nederländerna,

  • Danmark och

  • Sverige.

"Detta är glädjande och vi ser att det stärker skyddet för vår produkt och vår portfölj ökar värdet både kommersiellt och för bolaget som helhet", säger Johan Olson, VD SensoDetect AB (publ.)


Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73
e-post: jo@sensodetect.com


SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Läs mer hos Cision
Läs mer om SensoDetect AB