Publicerat: 2024-07-09 06:34:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Gosol Energy Group AB: Gosol Energy genomför ytterligare kostnadsbesparingar, drar ner på personal

Energilösningsbolaget Gosol Energy Group skriver att marknaden har varit svag de senaste kvartalen och att man nu genomför effektiviseringar vilket innebär ytterligare kostnadsbesparingar på 3 miljoner kronor på årsbasis. Besparingarna kommer att få full effekt under tredje kvartalet 2024. Det framgår av ett pressmeddelande.

Effektiviseringarna görs i syfte att anpassa kostnaderna fram till att marknaden vänder. Dessa är i form av främst personalnedskärningar.

"Företaget bedömer att marknaden kan bli fortsatt svag även efter sommaren men att företaget är väl rustat för en fortsatt lönsam expansion när marknaden väl vänder", skriver Gosol.

Bolaget bedömer att givet fasta kostnader och vidtagna kostnadsbesparingar, och förväntad bruttomarginal, att det behöver rörelseintäkter på ungefär 45 miljoner kronor på kvartalsbasis för att kunna generera ett positivt rörelseresultat.

Läs mer om Gosol Energy Group AB