Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-29 09:12:17

Amhult 2 AB: Månadsrapport november, 11-2018

Den 2 november publicerade vi vår kvartalsrapport där nettoomsättning för perioden uppgick till 25 395 (21 697) TSEK och resultatet för perioden uppgick till 14 192 (7 176) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,07 (1,05) kronor per aktie. 

Under perioden har ett entreprenadkontrakt tecknats med RA Bygg AB avseende nybyggnation av kvarter Radarflyget 206:2 och där bygglov är beviljat. För fastigheten 2 har också tre hyresavtal tecknats under perioden med dels Systembolaget AB om förhyrning av ca 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) samt dels ett femårigt hyresavtal med Apoteket AB om förhyrning av ca 185 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Slutligen har avtal tecknats med Attendo AB om förhyrning av ca 3 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Hyresavtalet är tecknat på femton år och innebär att Attendo AB skall etablera ett boende för äldre.

Under november pågår också slutspurten inför färdigställande av kvarteret Signalflyget II. Främst är det besiktningar och markarbeten samt samordnade provningar som pågår från entreprenörens sida. Från vår sida pågår slutinformationen och kommunikation med blivande hyresgäster samt nyckel utdelning. Lördagen den 1 december startar inflyttning enligt ett strikt reglerat schema för att parkeringar av bilar, lastbilar och släp skall fungera så smidigt som möjligt och för att hissar skall vara tillgängliga för respektive inbokad hyresgäst.

Samtidigt som slutspurten med arbetet inför inflyttning i kvarter Signalflyget II pågår har vi påbörjat arbetet med besättningen av hyresgäster till kvarter Luftseglaren II. Som ett steg i detta ägde ett informationsmöte rum på Vingen där intresserade från vår bostadskö anmält sig till. Det är ett bra tillfälle att på samma gång ta allmän information, tider och förutsättningar till intressenter till bostäderna. Vi kan här informera tex om hur planritningarna läses, hur el och teleabonnemang tecknas och vilka parkeringsalternativ som finns.

Vi har också påbörjat arbetet med den tillfälliga parkeringen som skall vara ett komplement till parkering på tomten QR. Det är kvarter Radarflyget II där byggnation av lokaler för Systembolaget, Attendo AB och Apoteket påbörjas inom kort. 

På återhörande.

Maria Nord Loft
VDAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB