Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-18 14:42:36

Safe at Sea AB: Safe at Seas nyemission registrerad

Safe at Sea AB (publ) har slutfört nyemissionen om  3,24 mkr och den är nu registrerad.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. 

Sista dag för handel med BTA är 20 december 2018. 

Stoppdag hos Euroclear i BTA är 27 december 2018.

De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå 2 januari 2019. 

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionen kommer att uppgå till 3 374 419,50 SEK fördelat på 4 499 226 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,75 SEK.


For more information please contact

Kaj Lehtovaara,                                     

Telefon +46 (0)735 46 67 60
kaj@safeatsea.se


Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på AktieTorget.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB