Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-20 11:53:24

Amhult 2 AB: Månadsrapport, december, 12-2018

Då har vi årets sista månad på plats och som alltid är den fullmatad. 2018 var inget undantag.

I december månad skedde inflyttning i kvarter Radarflyget 2. Vi har därmed ännu en färdig fastighet i vår fastighetsportfölj fullt tillsatt med hyrestagare till samtliga lägenheter. Det är alltid ett gigantiskt logistiskt pussel när många människor skall flytta in i en fastighet samtidigt. Vi tycker att det går riktigt bra och att de flesta människor trots flyttens vedermödor alltid ser fram emot ett nytt hem och att få flytta in.

Byggnationen i kvarter Luftseglaren fortlöper enligt plan och man kan nu se hur kvarteret kommer att gestalta sig. Vi har några månader kvar av arbete innan vi har inflyttning i även detta kvarter till sommaren 2019.

Vi har också i december avslutat projekteringsarbetet enligt plan för kvarter India. Detta är ett systerkvarter till kvarter Luftseglaren 2 och kvarteret omfattar ca 7 300 BTA och är planerat för bostäder med upplåtelseformen hyresrätt. Fokus är främst lagt på bostäder i storleken 1-3 r o k och här kommer att finnas preliminärt 20 st 1 r o k, 37 st 2 r o k samt 30 st 3 r o k. Totalt finns i fastigheten 95 st lägenheter och en undermarksparkering med 32 st p-platser. Ansökan om bygglov planeras att lämnas in till Göteborgs Stads Byggnadskontor i början på januari 2019. Preliminär tidplan är att sända ut förfrågan om upphandling av entreprenaden till olika byggare under perioden januari-februari månad. Förfrågan kommer att gå ut till en handfull intressenter och vi kommer att rapportera vidare under våren med hur arbetet med upphandling förlöper. Vår ambition är att få till stånd en produktionsstart av detta kvarter efter sommaren 2019. Vår arbetetsgång ligger i linje med den policy vi har om två fastigheter under uppförande och en under arbete inför produktion. Kvarter Luftseglaren 2 (bostäder) färdigställs under sommaren 2019 och kvar i produktion har vi då kvarter Radarflyget 2. Vår ambition är att omgående fortsätta med bostäderna i kvarter India. Vi studerar nu vilken fastighet som är mest lämplig att starta projektering av och producera ramhandling för och vi kommer att återkomma efter årsskiftet i ärendet.

Produktionen av kvarter Radarflyget 2 där vi producerar bostäder för Attendo AB och handelslokaler för bland annat Apoteket och Systembolaget pågår för fullt och startbesked för markarbeten gavs i december. Måndagen den 10 december 2018 slogs första pålen för byggnaden. Det är alltid en milstolpe i en byggnation. För oss på Amhult 2 är ljudet av pålar som slås i marken ett hoppingivande ljud som visar på att man är igång och att det långa arbetet på skrivbordet nu har omsatts i konkret realitet och verklighet. Fastigheten skall stå klar i september 2020.

Slutligen har vi även deltagit i seminarium arrangerat av Spotlight Stock market där vi uppdaterades i regelverket kring våra noteringsavtal och informationsgivningsregler och policys. Ett nog så grannlaga och viktigt arbete.

När man stänger ett år är det som alltid trevligt att filosofera över vad som skett under de 12 månaderna man stretat på. Vi förbereder oss nu för arbetet med Årsredovisning 2018. Där får vi svart på vitt vad årets arbete 2018 levererat.

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag Er.

På återhörande.
Maria Nord Loft

VDAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB