Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-20 15:28:43

Zenergy AB: Zenergy AB (publ) har utsett Johan Olofsson som tf. VD efter Olle Magnusson som därmed lämnar över ansvaret för Zenergy AB vid årsskiftet

Styrelsen i Zenergy AB (publ) och VD Olle Magnusson har kommit överens om att Olle Magnusson lämnar posten som VD i bolaget vid årsskiftet. Olle kommer att kvarstå som styrelseledamot och under en övergångsperiod bistå som rådgivare till bolagets tillträdande nya tf. VD Johan Olofsson.

Johan Olofsson och ledningen tar sig an ett mycket krävande uppdrag på grund av den osäkerhet kring bolagets finansiella situation och likviditet som råder. Tillsammans med bolagets styrelse arbetar ledningen med att finna framkomliga såväl industriella lösningar som finansiella.

Styrelsen och Olle Magnusson har tidigare informerat om att det är lägligt att lämna över VD-posten till en efterträdare som kan leda Zenergy under nästa utvecklingsfas av bolaget. Å mina egna och styrelsens vägnar vill jag tacka Olle för hans stora och starka engagemang och arbete för bolaget, säger Michael Lindström, styrelseordförande i Zenergy-koncernen.

– Trots den likviditetsmässigt besvärliga situationen står Zenergy rustat med renommerade partners, strategiska projekt i en nära framtid och en lovande offertportfölj som kan omsättas till de volymaffärer som bolaget behöver för att fortsätta utvecklas på den inslagna vägen. Det har varit en utmanande och krävande fas i utvecklingen av bolaget och nu känns det som ett bra tillfälle att lämna över VD-rollen. Jag ser samtidigt fram emot att fortsätta bidra till Zenergys utveckling som styrelseledamot, säger Zenergys avgående VD Olle Magnusson.

Johan Olofsson ingår idag i koncernledningen som chef för affärs- och produktutveckling i vilket skapandet av en effektiv process från inköp och logistik till produktion och etablering ingår.

Johan har en bred erfarenhet från nyckelroller i bland annat modulhusbranschen och anställdes i Zenergy under april 2018 då han lämnade Hjältevadshus AB där han ansvarade för att under cirka fem års tid skapa en robust inköps- och logistikverksamhet under en expansiv tillväxtfas. Under Johans tid på Hjältevadshus utvecklades bolaget till en av de större svenska aktörerna inom sektorn med god leveransprecision med ett mycket starkt varumärke.

Johan Olofsson kommer att vidareutveckla Zenergys produktlinjer i en nyskapad integrerad tillverkningsprocess tillsammans med övriga ledningen.

Zenergys operativa verksamhet kommer fortsätta som tidigare. Johan och ledningens helhetsperspektiv bedöms vara av strategisk betydelse under de närmaste åren då bolaget ser stor potential att skapa en position som ledande industriell bostadstillverkare.

Som ett led i skapandet av denna nya integrerade tillverkningsprocess har en överenskommelse träffats med bolagets nuvarande fabrikschef som lämnar Zenergy under 2018.

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter kan vara värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight är ZENZIP B och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36-121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33 E-post: olle.magnusson@zenergy.se 
eller
Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 076 538 41 17 E-post: johan.olofsson@zenergy.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB