Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-16 17:25:00

Josab Water Solutions AB: Uppdatering av kioskprojektet i Maharastra

I oktober 2017 vann Josab en upphandling i delstaten Maharastra, avseende vattenkiosker. Josab meddelade marknaden om detta 3 oktober 2017.

Projektet var initialt baserat på BOO, Built Operate and Own, och 5 maskiner ställdes ut för initial invigning av projektet. Invigning drog ut på tiden och skedde, enligt meddelande till marknaden, 4 mars 2018. Staden har tagit ett beslut om att de önskar placera ut minst 100 vattenkiosker.

Staden hade vid Josabs tecknande av ett avtal med en lokal projektpartner utlovat en delfinansiering av projektet, via affärspartnern, vilket inte kommit till stånd ännu. Orsaken har varit att staden ej erhållit medel från delstaten för detta ändamål.

Josab har under denna tid fortsatt med förberedelserna för projektet, men samtidigt krävt att affärspartnerns finansiering skall vara på plats innan vi går vidare.

Projektet lever således fortfarande, förberedelserna är från Josabs sida klara, men fortfarande väntar vi på att finansieringen skall vara på plats.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 januari 2019.

Stockholm den 16 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                  

E-mail: johan.gillgren@josab.com                  Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB