Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-16 17:33:15

Josab Water Solutions AB: Uppdatering arseniktester i Serbien, och licensiering i Ungern

Josabs ungerska dotterbolag gjorde under våren och
sommaren ett pilottest i Serbien avseende förorenat vatten, företrädesvis höga
halter av arsenik, järn och mangan. Testet gjordes tillsammans med ett ungersk
bolag, S-Metalltech 98 Ltd, med finansiellt stöd från ungerska myndigheter.
Testerna föll väl ut och gränsvärdena för drickbart vatten understegs

Nästa steg var att serbiska myndigheter genomförde tester för att verifiera tekniken, och ge tillstånd att använda tekniken i kommunala nät för distribution av dricksvatten. Testerna är klara och bekräftar våra egna tester, och således godkända på alla parametrar för drickbart vatten. Vi inväntar i detta skede det officiella tillståndet att sälja utrustning i Serbien för detta ändamål.

Under tiden har Josab via företrädare för dotterbolaget, baserat på de lyckade testerna i Serbien, ansökt om motsvarande tillstånd i Ungern. Ungerns hälsovårdsmyndighet, på statlig nivå, gav efter nyår sitt tillstånd att använda utrustningen för arsenikrening, och idag har även lokala myndigheters tillstånd erhållits. Detta innebär att produkten är godkänd för rening av arsenikhaltigt vatten, och koppling till nät för dricksvatten i Ungern. Då ungersk vattenreningsstandard är harmoniserad med EU-reglerna, ger detta tillstånd ett godkännande inom hela EU för tekniken.

Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft., säger att ”tack vare detta tillstånd öppnas en stor marknad, inte bara i Ungern, utan i hela EU. Vi har redan planerat marknadsåtgärder för att kunna generera försäljning på den europeiska marknaden med denna produkt. Målet är att med denna ekologiska, och kostnadseffektiva, lösning byta ut gammal och ofta ineffektiv teknik.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 januari 2019.

Stockholm den 16 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                 

VD, Koncernchef                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                  

E-mail: johan.gillgren@josab.com                  Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB