Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-21 16:06:44

Josab Water Solutions AB: Upphandling av vattenrening i Ethiopien ges förlängd svarstid

Josab meddelade i september 2018 att bolaget medverkar i en upphandling avseende 5 borrhål i Addis Ababa, avseende rening av järn- och manganhaltigt vatten. Upphandlaren Addis Ababa Water and Sewerage Authority har meddelat att alla tre inblandade bolag, får till 19 februari på sig att komplettera sina ansökningar.

Vid genomgången av den tekniska delen har myndigheten begärt ändringar, eller kompletteringar, av ingivna handlingar från samtliga inblandade bolag, vilket således skall vara myndigheten till handa senast ovan angivet datum. Efter denna förnyade granskning tas företag ut för den ekonomiska utvärderingen, som således kräver godkännande av den tekniska delen. Utvärderingen av upphandlingen beräknas vara färdig under kvartal 2 2019. 

Stockholm den 21 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSALäs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB