Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-21 17:12:06

Josab Water Solutions AB: Godkänt tekniktest i Kina, förhandling om licensavtal påbörjas

Josab Water Solutions har erhållit ett officiellt godkännande, av utförda tester, från Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, och Global Green Development Capital China Co. Ltd, som i samarbete med Rural Drinking Water Safety Center of the Chinese Ministry of Water Resources genomfört ett test av Josabs Aqualite™ baserade ekologiska vattenreningsteknik. Testet skedde vid en anläggning i Zaozhuang City i Shangdonprovinsen i Kina. Meddelande om detta test publicerades för marknaden i augusti 2018.

Testet syftade till att undersöka möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt reducera halten av NO3 (Nitrat) i ett grundvatten kontaminerat med ca 18 mg/l NO3 ned till under 10 mg/l NO3. Detta motsvarar den nationella standarden i Kina, som på senare år infört världens hårdaste krav för godkänt dricksvatten. Testerna visade att Josabs anläggning under testperioden kunde producera vatten med en nivå av NO3 uppgående till 7.2 – 9.3 mg/l, vilket mottogs väldigt positivt.

Josab har i samband med bekräftelsen av testresultatet fått en formell förfrågan, från Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite™ teknologin för den kinesiska marknaden. Parterna har som målsättning att signera ett MoU avseende innehållet i dessa förhandlingar, och direkt efter det kinesiska nyåret påbörja den legala processen med att färdigställa ett licensavtal.

”Vid möten med Ministry of Water Resources har det framkommit att höga halter av Nitrater, Arsenik och Flourider är stora problemområden där Kina är i behov av nya teknologier. Vad gäller bakteriellt vatten, även vid kontaminering med tungmetaller behöver reningsmetoderna bli mer hållbara och kostnadseffektiva jämfört med tekniker som används idag, ”, säger Johan Gillgren, VD Josab Water Solutions. ”På den senare delen passar vi in väldigt bra med vår ekologiska AqualiteTM baserade teknik. Vi kommer även under våren, tillsammans med våra lokala partners, verka för att få till stånd ett test av vår nyutvecklade reningsmetod för Arsenik, som nyligen framgångsrikt testats av de Serbiska myndigheterna, och även godkänts i Ungern och därmed för hela EU-marknaden”, avslutar Gillgren.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 januari 2019.

Stockholm den 21 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                          Mrs Shen Chengxiu                                            

VD, Koncernchef                                                                 Grundare och styrelsemedlem

Josab Water Solutions AB (publ)                                   Beijing Winfortune Technologies Co. Ltd

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                         Telefon:  +86 10-8855-6223                    

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på företagets unika filtermaterial Aqualite™. Josab Water Solutions AB har för närvarande fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co. Ltd och JOSINT Financial Services AB. Josab Water Solutions AB är listad på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Om Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd

Beijing Win Fortune Technologies Co. Ltd, grundades med målsättningen att göra ekosystem för vatten hållbara och tillgängliga för Kina baserat på den djupa kunskapen om de kinesiska vattensystemen, och den 60-åriga relationen mellan grundaren och de kinesiska nationella vattenmyndigheterna. Bland välkända projekt som företaget slutfört, eller ansvarat för, är olympiastadion för Beijings olympiska spel 2008, och de olympiska parkernas vattensystem. Ävensom projektet ”vattenresan i Kina” - en medvetenhetskampanj för vattenexperter, lärare, studenter, lokala myndigheter och lösningsleverantörer, som en resa genom alla åtta stora flodsystemen i Kina för att ta tillbaka det hållbara Kina. Bolaget har även deltagit i designen av vattensystem för staden XiongAn, den planerade nya huvudstaden i Kina.

Om Global Green Development Capital Co. Ltd
Global Green Development Capital Co, Ltd är ett managementkonsultföretag som arbetar inom miljöområdet och är specialiserat på affärsutveckling, projektledning och fondförvaltning, kopplat till städer och landsbygdens utveckling i Kina. Företaget agerar rådgivare till China Development Bank Capital vid etablering av internationella strategiska allianser i smarta och hållbara lösningar inom vatten, avfall, energi och transport samt hälso- och sjukvårdsteknik. Allt detta för att möta behoven i förorterna och på landsbygden, där det bor ca 600 miljoner kineser i medelklassen. Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB