Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-23 09:21:54

Zenergy AB: Uppdaterad information om rekonstruktionens status

Med hänvisning till pressmeddelandet som publicerades den 11 januari meddelas vidare:

Rekonstruktören, advokat Johan Sölveland, Advokatfirman Glimstedt, Göteborg, har underrättat berörda fordringsägare jämlikt 2 kap 13 § Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Underrättelsen bifogas.

En preliminär rekonstruktionsplan kommer att presenteras för fordringsägare och andra intressenter i ärendet senast i samband med borgenärssammanträdet på Jönköpings tingsrätt den 24 januari 2019. I den preliminära planen kommer bl. a de åtgärder som hittills konstaterats vara central betydelse för att uppnå syftet med rekonstruktionen att redovisas.  

För mer information kontakta:

Johan Olofsson – tf VD, Zenergy AB (publ), Telefon: 0765 – 38 41 17, E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter kan vara värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stock Market är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB