Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-23 16:31:00

Josab Water Solutions AB: FÖRÄNDRAT AGENTAVTAL  FRIGÖR MARKNAD I AFRIKA

Agentavtalet mellan Josab Water Solutions AB och Sherif Abamecha Fahima AB, (SAFAB), gällande sedan 2014, har efter överenskommelse mellan parterna ändrats från att tidigare omfatta 53 afrikanska länder till att nu omfatta 10 länder. De kvarvarande länderna är främst kopplade till den östafrikanska gemenskapen. En del av denna förändring har tidigare meddelats i samband med att nytt agentavtal för länderna i mellanöstern inklusive Ryssland tecknades med Hummel Trade Kft.

Johan Gillgren, VD Josab Water Solutions säger, ”Arbetet med att bredda, och öka, närvaron på olika marknader i världen är en del av det dagliga arbetet i bolaget. För den afrikanska marknaden skapar vi med denna förändring frihet att finna nya agenter, samarbetspartners för enskilda länder, eller flera. Afrika utgör en enorm kontinent med stora behov av vattenrening, vilket för en enskild agent är väldigt svårt att bearbeta”.

Stockholm den 23 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSALäs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB