Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-24 17:25:13

Zenergy AB: Uppdaterad information om preliminär rekonstruktionsplan i samband med borgenärssammanträde 24 Jan, Jönköpings Tingsrätt

Med hänvisning till pressmeddelandet som publicerades den 11 januari meddelas vidare:

Jönköpings Tingsrätt har per idag 24 Jan 2019 fattat beslut om fortsatt rekonstruktion för Zenergy AB.

Rekonstruktören, advokat Johan Sölveland, Advokatfirman Glimstedt, Göteborg, har upprättat

en preliminär rekonstruktionsplan som presenterats för fordringsägare och andra intressenter i samband med borgenärssammanträdet. I den preliminära planen har bl. a de åtgärder som hittills konstaterats vara central betydelse för att uppnå syftet med rekonstruktionen att redovisas.  Preliminär rekonstruktionsplan bifogas.


För mer information kontakta:

Johan Olofsson – tf VD, Zenergy AB (publ), Telefon: 0765 – 38 41 17, E-post: johan.olofsson@zenergy.se


Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter kan vara värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stock Market är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB