Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-11 15:26:45

Veteranpoolen: Produktionsdata för januari 2019

Veteranpoolen AB producerade ca 51 500 timmar under januari 2019 att jämföras med ca 49 000 timmar under januari 2018. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om Veteranpoolen