Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-19 14:34:34

Hamlet Pharma AB: Styrelseledamoten Bengt Furberg avliden

Hamlet Pharma AB meddelar att bolaget nåtts av det tragiska beskedet att styrelseledamoten Bengt Furberg hastigt har avlidit. 

Bengt Furberg har med sin stora kompetens, erfarenhet och sitt engagemang varit mycket viktig för Bolagets utveckling sedan börsnoteringen i slutet av 2015.

Bengt lämnar ett stort tomrum efter sig och våra tankar går till hans familj och övriga anhöriga.

Styrelsen för Hamlet Pharma AB


För mer information, kontakta

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com


Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver en pågående klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB