Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-29 13:05:23

Amhult 2 AB: Månadsrapport april, 04-2019

Årsstämma ägde rum i Amhult 2 AB (publ) den 2 april 2019 på Kulturhuset Vingen i Torslanda. Årsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 49 542 tkr för räkenskapsperioden 2018 (2018.01.01 - 2018.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskapsåret 2019 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.
2018 har varit ett intensivt år där våra satsningar har genererat fina gett resultat och bådar gott för framtiden. Amhult 2 med sin erfarenhet av fastighetsförvaltning och byggnation av både bostäder och lokaler på en av landets främsta tillväxtmarknader, Göteborg, erbjuder en god och samlad kompetens som genererar produkter som efterfrågas av marknaden. Vår affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom att fortsatta bebygga våra fastigheter i väl projekterad fast styrd produktion tillsammans med ett enträget arbete för att utveckla vårt bolag och arbeta med nya markförvärv har bolaget goda förutsättningar till lönsam tillväxt, vilket bland annat visar sig i att vi har inga vakanser och en uthyrningsgrad om 100%.

Amhult 2 har under april månad också beviljats bygglov för sitt planerade projekt Kvarter India, vilket innebär startskottet för 95 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt i Amhult Centrum Torslanda. Kvarter India är beläget i nordvästra hörnet av Amhult, etapp II och här kommer främst att finnas lägenheter i storleken 1-3 rok men kvarteret kommer att innehålla allt från små yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter. De flesta av lägenheterna får fri och öppen sikt mot omgivningarna, med antingen uteplats eller balkong med garage under byggnaderna med möjlighet för hyresgäster att parkera bilen och ta hiss direkt till sitt våningsplan. Detta är Amhult 2:s sjunde projekt i Amhult Centrum, etapp II.

Förfrågningsunderlag för kvarter India har skickats ut till ett antal entreprenörer och upphandling av entreprenaden har påbörjats.

Under påskhelgen rapporterade Göteborgs-Posten att bostadspriserna i Göteborg ökade kraftigast i hela landet enligt statistik från Valuegard. Främst är det villamarknaden som kommit starkt där utbudet är lågt vilket driver priserna uppåt. Priserna på hus steg med 1,5% under mars 2019 i Göteborg och bostadsrätterna med strax under 1 %. Ett gott tecken på att Göteborgsregionen står starkt.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VDAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB