Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-09 13:14:27

PromikBook AB: Val av styrelseledamöter

Styrelsens förslag till årsstämman gällande punkt 8, 9 och 10.

Styrelsen föreslår årsstämman att välja fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. 

Omval föreslås gällande Klas Moreau, Hans Sandström, Hans Orre och Olov Marchal.

Nyval föreslås gällande Peggie Tran. Peggie är 28 år och har startat och drivit ett flertal företag. Hennes bakgrund är försäljning och marknadsföring kombinerat med entreprenörsskap i mindre och medelstora företag. 

Styrelsen föreslår vidare att arvode utgår med ett prisbasbelopp för styrelseledamot och två prisbasbelopp för styrelsens ordförande och att företagets revisor arvoderas med löpande räkning. Läs mer hos Cision
Läs mer om PromikBook AB