Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-28 16:50:49

Amnode AB: Årsredovisning 2018

Amnode publicerar inför framläggandet på årsstämman den 13 juni 2019 i Gnosjö, årsredovisningen för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018 -12-31 med revisionsrapport.

Styrelsens föreslår att styrelsen skall bestå av tre ledamöter och ingen suppleant.

Styrelsen föreslår att intill nästa årsstämma omvälja Lars Save, Sam Olofqvist och Lars Dalin. Styrelsen föreslår att Lars Save fortsätter som ordförande.

Årsstämmokommunikén 2019 publiceras den 14 juni 2019.

Stockholm 2019-05-28

Amnode AB

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, info@Amnode.se, www.Amnode.seLäs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB