Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-13 09:08:04

Jojka Communications AB: Omsättningen för maj månad uppgick till 1884 ksek

Omsättningen för maj månad 2019 blev 1 884 ksek, att jämföras med 1878 ksek för maj månad 2018. Omsättningen ligger därmed i linje med förra årets omsättning och våra förväntningar.

Vi har under maj fått fortsatt glädjande besked om vår nyutveckling genom att flera nya kunder tillkommit. Utöver det deltog Jojka på ett e-handelsevent där många potentiella kunder var samlade. Feedbacken är samstämmigt positiv och kunderna ser stora möjligheter med den funktionalitet vi numera kan ge dem.

Sommaren närmar sig snabbt och vi arbetar hårt för att få in så många nya kunder som möjligt samt förbereda det som kommer bli en mycket spännande höst där fokus kommer ligga på att sälja de värden vår plattform ger och succesivt öka våra marginaler.

Genom att fokusera på användarvänlighet, unikitet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.Läs mer hos Cision
Läs mer om Jojka Communications AB