Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-14 09:18:18

Jojka Communications AB: Flaggningsmeddelande

Jojkas VD Fredrik Dalebrant har förvärvat Rutger Lindquist hela aktieinnehav, motsvarande 803997 aktier. Före transaktionen ägde Fredrik Dalebrant 138000 aktier dvs 1,44% av kapitalet och rösterna i bolaget, efter transaktionen äger Fredrik Dalebrant 941997 aktier dvs 9,83% av kapitalet och rösterna i bolaget.

“Jojka har precis färdigställt utvecklingen som lagt grunden för att kunna fortsätta nå målet att bygga marknadens ledande kommunikations plattform med stöd för data-drivna beslut. Framtiden känns oerhört spännande och jag har en mycket stark tro på bolaget som jag vill bevisa med att öka mitt ägande, säger Fredrik Dalebrant i en kommentar.”

Rutger Lindquist ägde 803997 aktier före transaktionen dvs 8,39% av kapitalet och rösterna i  bolaget, efter transaktionen äger Rutger Lindquist 0% av kapitalet och rösterna i bolaget.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.



Läs mer hos Cision
Läs mer om Jojka Communications AB