Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-14 13:26:02

AppSpotr AB: Valberedning inför Appspotrs årsstämma utsedd

Valberedningen består av:

  • Dave Wu som representant för Novel Unicorn.
  • Carsten Sparr som representant för HPC Sales Sweden AB.
  • Peter Wendel som representant för EKAPAIF AB och Nordic Capsek Ventures AB.
  • Arne Nilsson som representant för Starbright bolagen.

Årsstämman kommer att hållas den 30 september.


För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com


Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Läs mer hos Cision
Läs mer om AppSpotr AB