Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-01 11:48:06

EatGood Sweden AB: Sista dag för handel med BTA

EatGood Sweden AB (”EatGood”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 21 maj 2019. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 110 procent och totalt har 3 766 935 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 2 juli 2019.

Sista dag för handel med BTA

EatGood Sweden AB (”EatGood”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 21 maj 2019. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 110 procent och totalt har 3 766 935 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 2 juli 2019.

Den 26 juni 2019 registrerades de nya aktierna hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 376 693,50 SEK och uppgår efter emissionen till totalt 1 130 080,60 SEK. Antalet aktier i EatGood uppgår efter emissionen till totalt 11 300 806 aktier.

De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 8 juli 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB
Telefon: 0736-87 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Kort om EatGood

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar Läs mer hos Cision
Läs mer om EatGood Sweden AB