Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-02 09:44:10

PExA AB: Globalt läkemedelsföretag köper PExA 2.0-system

PExA AB (“PExA”) meddelar idag att ett av världens största läkemedelsföretag har köpt ett PExA 2.0-instrument. Köpordern är en milstolpe i PExAs utveckling, eftersom det är den första gången ett kommersiellt läkemedelsföretag köper bolagets instrument.

PExA säljer ett komplett PExA 2.0-system till ett av världens ledande läkemedelsföretag. Forskningsinstrumentet ska användas för utvärdering kring teknikens potential. Leverans av systemet är beräknad under tredje kvartalet 2019. Ordervärdet uppgår till cirka 350 000 kr.

Erik Ekbo, VD på PExA:
- Vi är extremt stolta över att ett globalt verksamt läkemedelsföretag valt att köpa ett instrument för att utvärdera teknikens potential. Detta är en stark bekräftelse av PExAs teknologi.


För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2019.


PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB