Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-02 17:03:23

PharmaLundensis AB: Nyemission tecknades för ca 2.6 miljoner kronor

I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar på 437 468 units motsvarande 2 624 808  kronor, vilket gav en teckningsgrad på 43 %. Efter emissionskostnader på ca 250 000 kr tillförs bolaget således ca 2.35 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 66 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. 

Betalning för aktier tecknade utan företräde Avräkningsnotor för aktier som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Mangold tillhanda inom 10 dagar. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.
Handel med BTU och erhållande av aktier och teckningsoptioner När emissionslikvid för aktier tecknade utan företräde har inkommit till Mangold kommer BTU (betald tecknad unit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU till ordinarie aktier och teckningsoptioner. Handel med BTU bedrivs för närvarande på Spotlight, och upphör då BTU har omvandlats till ordinarie aktier och TO.
VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Detta emissionsbelopp tillsammans med likviden för vårens konvertibelemission bedöms räcka för verksamhet in på 2020. Vi sätter nu full fart med bolagets bägge projekt med fokus på att snabbt få ut EcoFilter till sjukvården.


För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall VD Telefon: 046-13 27 80 E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli  2019.


PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Vidare erbjuder Bolaget EcoFilter som är ett system för att eliminera utsläpp av läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier från sjukhusens avloppssystem. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om PharmaLundensis AB