Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-11 15:01:56

Dalsspira Mejeri AB: Dalsspiras försäljning ökar med 15 % i juni

För juni 2019 uppgick försäljningen till 2 286 tkr (1 989 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 14 033 tkr (11 754 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

Månad               (tkr) 2018 2019 Procentuell förändring
Januari 1 983 2 370  20 %
Februari 1 802  2 103  17 %
Mars 2 180  2 384   9 %
April 1 797  2 437  36 %
Maj 1 964 2 458  25 %
Juni 1 989 2 286 15 %        
Juli 2 229
Augusti 2 188
September 2 007
Oktober 2 136
November 2 085
December              2 267

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB