Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-08 16:00:00

Safe at Sea AB: Safe att Sea VD-brev

Bäste aktieägare,

Vi har i dagarna publicerat kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2019 och genom detta VD-brev så vill jag uppdatera Dig om de aktiviteter som pågår. I det andra kvartalet såg vi länge ut att nå ett nollresultat och tom ett svagt positivt resultat. Dock försköts ett par affärsavslut och förhandlingar in i juli, vilket föranledde ett för perioden negativt resultat.

Vi arbetar mycket hårt för att nå full effekt med våra befintliga och nya distributörer. Som jag beskrev i mitt tidigare VD-brev i maj så vill vi kontraktera distributörer som har rätt inställning till våra produkter och styrka att bearbeta sin marknad. Ett bra exempel är vår norska distributör Hode Over Vann, som i sommar har genomfört en mycket givande demotur med besök hos ett flertal olika räddningsstationer.

Vi själva har inte resurser att bearbeta fjärran marknader, utan istället försöker vi göra ett ordentligt grundarbete och kontraktera partners som kan och vill bearbeta sina respektive geografiska marknader. Vi anser oss ha kommit en bra bit på vägen och de distributörer som vi kontrakterade i mars och april börjar nu på allvar bearbeta sina marknader. WR Leading som är vår kinesiska distributör har precis investerat i ytterligare ett RescueRunner-system för intensifierad demo- och testverksamhet med intressanta kunder. Att WR Leading själva nu väljer att accelerera sina marknadsaktiviteter sänder tydliga signaler om att vår distributör ser en stor potential. Vårt team som i juli var på plats och utbildade personal från WR Leading fick ett mycket gott intryck av deras arbete och ambitioner. I Saudiarabien ser vi ett stort intresse från vår nya distributör, Alkhorayef Commercial Group, som redan efterfrågar offerter på både RescueRunners och SafeRunners. Nu i augusti så kommer ett team från Safe at Sea att på plats utbilda personal från Alkhorayef Commercial Group så att de själva ska kunna genomföra kundaktiviteter med demo och införsäljning. Vi är i nuläget i förhandlingar med ytterligare distributörer, och vi hoppas inom kort kunna presentera nya färdiga samarbeten och påbörja marknadsarbetet på fler intressanta marknader.

SafeRunner-systemet som vi lanserade under andra kvartalet har börjat väcka rejält intresse och vi deltar nu i ett par större upphandlingar. SafeRunner-systemet med sin integrerade räddningsplattform (1,3m2akterdäck) har etablerat sig på det sätt som vi tänkte; systemet ska avseende pris, prestanda och funktion konkurrera och vinna affärer där kunden överväger köp av vattenskoter av standardmodell med kompletterande släde. Likaså här hoppas jag under tredje kvartalet kunna glädja er aktieägare med positiva besked.

ElEcoRunner-systemet är under utveckling och vi arbetar för att kunna visa upp PoC (Proof of Concept) för en europeisk kund som visat seriöst intresse för systemet. Kunden har sedan tidigare erfarenhet av RescueRunner och har själv uttryckt efterfrågan och bristen på andra alternativa system för insatser och verksamhet i känsliga vattenområden med krav om tyst och utsläppsfri drivlina. Att ALMI tidigare i andra kvartalet beviljade innovationsbidrag för utvecklingsarbetet är mycket glädjande.

SOLAS står fortsatt högt upp på agendan och vi arbetar för att lyckas etablera RescueRunner-systemet i SOLAS-domänen. Vi har naturligt vidtagit åtgärder för att hantera situationen med det ackumulerade resultatet som vi bär med oss efter ett tungt första kvartal. Det stoppar dock inte vårt SOLAS-arbete då vi har sökt och funnit kostnadseffektiva vägar framåt. SOLAS är en mycket viktig pusselbit och vi är övertygade om att ett framtida godkännande skulle öppna upp vår marknad avsevärt.

Att vända en skuta tar tid och trots att vi sedan det första kvartalet bär med oss ett negativt resultat så ser vi att de åtgärder som vi vidtagit ger önskad effekt. Vi har fortsatt en mycket intressant offertstock med flertalet större affärer och vår ambition är att under året bygga en orderstock. Alla vi som engagerar oss i bolaget känner stor tillförsikt för det fortsatta arbetet.

Önskar Dig en fortsatt trevlig sommar!

Henrik Hartman, vd


För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se


Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB