Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-15 12:47:22

Amhult 2 AB: Amhult 2 utökar Hotel Torslanda

Pressmeddelande 08/19
2019-08-15

Amhult 2 har beviljats bygglov för utökning av kvarter Radarflyget 206:1 med 413 m2 BTA.

Amhult 2 har beviljats bygglov för en utökning av kvarter Radarflyget 206:1. Bygglovet omfattar en nytillkommen byggnadsarea om 413 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på plan två. Hotel Torslanda kommer att utökas med ytterligare 12 hotell lägenheter och kommer därefter totalt att innehålla 40 hotell lägenheter som bedrivs i Amhults 2:s regi.

Byggnationen utförs som en delad entreprenad i egen regi med VBK som projektledare.

Maria Nord Loft, VD:

”Vi ser mycket positivt på en utökning av hotellet då beläggningen har varit tillfredsställande och är ett komplement till vår övriga lokaluthyrning. Vi har under tid saknat att kunna erbjuda marknaden ytterligare hotelllägenheter. Glädjande är också att vi utnyttjar ej använd byggrätt enligt detaljplan i fastigheten och att vi kan maximera fastighetens potential genom utbyggnaden”.Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB