Reports

Publicerat: 2019-08-21 13:24:18

PromikBook AB: Delårsrapport januari - juni 2019

Halvårsrapport januari-juni 2019

  • Omsättningen för januari-juni 2019 uppgick till 2 923 KSEK (f å 4 945 KSEK)

  • Nettoomsättningen för januari-juni 2019 uppgick till 2 253 KSEK (f å 4 088 KSEK)

  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -545 KSEK (f å 942 KSEK)

  • Nettoresultatet uppgick till -1 187 KSEK (f å 233 KSEK)

  • Resultat per aktie 0,00 SEK (f å 0,00 SEK)

  • Eget kapital per aktie 0,15 SEK (f å 0,11 SEK)

Verksamheten PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. I PromikBook finns också en modul för företagsanalyser baserat på samma arbetsmetodik som Promik Analys.

Göteborg 2019-08-21

Styrelsen

För mer information kontakta:

Hans Orre

telefon: 0709747888

epost: hans.orre@promikbook.com

Denna information är sådan information som PromikBook AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om PromikBook AB