Reports

Publicerat: 2019-08-23 08:30:00

IA Industriarmatur: Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ)

Fortsatt uppkavlade ärmar och stort kundfokus, är en bra sammanfattning av första halvåret 2019 för Industriarmatur.
Styrkan i vår uppkopplade affär bekräftas när vi tittar på siffrorna för första halvåret, som visar fortsatt god försäljning med stärkta marginaler.

VD har ordet

Fortsatt uppkavlade ärmar och stort kundfokus, är en bra sammanfattning av första halvåret 2019 för Industriarmatur.

Styrkan i vår uppkopplade affär bekräftas när vi tittar på siffrorna för första halvåret, som visar fortsatt god försäljning med en nettoomsättning på 15 778 (16 715) Tkr med stärkta marginaler. Andra kvartalet visar en nettoomsättning på 8 834 (9 115) Tkr. Bruttomarginalen ökar under kvartalet med hela 10 procentenheter jämfört samma period föregående år och beror på en ökad försäljningsandel egna uppkopplande produkter och tjänster.

Första halvåret är präglat av fördjupade diskussioner runt förutsättningar för storskalig utrullning med ett flertal kunder. Samtidigt stannar ”ströförsäljningen” av till dessa kunder. För att hålla uppe försäljning under tiden lägger vi därför stort fokus på bearbetning av nya kunder både i Norden och internationellt.

Internationellt får vi bekräftat att vårt uppkopplade erbjudande, SIPP*, har lika stor potential som i Norden. Under förra året erhöll vi beställningar av pilotinstallationer på ett flertal marknader. I juli i år har vi bl.a. erhållit en order värd 1,4 mkr från RFI som ansvarar för förvaltning och underhåll av järnvägsnätet i Italien. Ordern innebär ett genombrott på den italienska marknaden där vi nu stärker vår ställning som leverantör av svensk miljöteknik.

Vi ser tydliga signaler att energibranschen i Norden är på väg in i en förändringsfas och kommer i framtiden att alltmer styras av digitaliserade processer. Vår kund, Fingrid, som äger och förvaltar det finska stamnätet, ligger i framkant och leder utvecklingen.

Baserat på ovan beskrivna signaler från marknaden intensifierar vi vårt pågående projekt avseende vidareutveckling av bolagets SaaS*-erbjudande. Projektet ska leda till bättre beslutsunderlag för våra kunder genom insamling av data från deras uppkopplade SIPP-enheter och analys med AI. Projektet lägger också stor vikt på datasäkerhet och dataklassificering i en distribuerad miljö.

Med en sund affär som följer plan, en kompetent organisation och en ekonomi i balans samt en unik portfölj av egna uppkopplade produkter och tjänster går vi nu in i andra halvåret, som historiskt varit bolagets starkaste period, med goda förutsättningar för tillväxt både i Norden och internationellt.


Jan-Eric Nilsson
Verkställande Direktör


Kort om SIPP
SIPP, är en unik metod för automatisk underhållstömning av regnvatten och kvalitetssäkring av transformatorgropens funktion över tid, SIPP har använts som tömningsteknologi i Sverige sedan 2002.

Kort om SaaS
SaaS är en förkortning av Software as a Service och möjliggör för användarna att ansluta till och använda molnbaserade tjänster via Internet.

Allmänt om verksamheten
IA Industriarmatur Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framförallt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos.Läs mer hos Cision
Läs mer om IA Industriarmatur