Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-23 10:55:23

Dalsspira Mejeri AB: Kvartalsrapport 2019-04-01 - 2019-06-31

April-Juni 2019 (April-Juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 175 (5 789) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om ca 24 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till  
  -370 (-1 411) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -735 (-1 818) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,49) kr.
 • Soliditeten uppgick till 61,5 % (34,0 %).

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för perioden 2019-04-01 - 2019-06-30.

 

April-Juni 2019 (April-Juni 2018)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 7 175 (5 789) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om ca 24 %.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
  -370 (-1 411) tkr.
 •  Resultat före skatt uppgick till -735 (-1 818) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,49) kr.
 •  Soliditeten uppgick till 61,5 % (34,0 %).

Januari - Juni 2019 (Januari-Juni 2018)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 14 033 (11 754) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om ca 19 %.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
  -1 506 (-2 814) tkr.
 •  Resultat före skatt uppgick till -2 229 (-3 563) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,96) kr.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 •  Vid bolagsstämman i maj valdes en ny styrelse till Dalsspira. Hans Jacobsson avgick som ordförande och ersattes med Michael Johansson. Michel Johansson är ekonom och driver konsultföretaget Topox AB. Under de senaste tio åren har han där arbetat med rådgivning och företagsutveckling i olika branscher. Därutöver har han tjugoårig erfarenhet från livsmedelsbranschen. Vidare är Michael också sedan tio år ordförande i Aktiespararnas lokalavdelning i Vänersborg.

Mikael Olsson, Göran Nyström, Malin Jakobsson och Anders Forsdahl behåller sina platser medan Carina Alexandersson valt att träda ur styrelsen.

 •  Mellan 20 maj till 4 juni 2019 pågick teckningsperioden för de teckningsoptioner (TO 1) som emitterades i samband med att Bolaget genomförde en företrädesemission i november 2018. Totalt nyttjades 700 132 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om 35 procent. Dalsspira mejeri tillförs genom teckningsoptionerna drygt 2,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

 •  Försäljningen ökar under första halvåret med 19 % mot föregående år och försäljningstakten ökar till 24 % under andra kvartalet. Försäljningsökningen kommer från utökade samarbeten med befintliga butiker.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 •   I augusti lanserar Dalsspira Grillost på ICA Sverige. Avtalet innebär att Dalsspira kan erbjuda Grillost till landets drygt 1 200 ICA butiker.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB