Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-30 09:07:11

SensoDetect AB: Genombrott i utveckling av AI analys

SensoDetect AB (publ) har det senaste 18 månaderna utvecklat ett AI drivet analysverktyg för identifiering av mental ohälsa. Systemet har nu genomgått de initiala valideringstesterna med väldigt bra resultat.

Sensodetect AB (publ) har tidigare kommunicerat en strategi som innefattar en global marknad. Ett steg i den globala lanseringen var att skapa ett system för identifiering av mental ohälsa genom att analysera hjärnsamsaudiogram med artificiell intelligens. Med syftet av ett snabbt, effektivt och objektivt svar med en skalbar lösning för att tillgodose en hög volym av mätningar.

Valideringen har genomförts på manliga ADHD patienter, valideringen hade en sensitivitet på 83,3% och en specificitet på 88,9% vilket är väldigt bra för att vara initiala valideringstest och jämförbart med resultat från tidigare studier. Valideringen bestod av 30 mätningar, varav 12 diagnostiserat sjuka och 18 healthy controls.

”Vi är mycket nöjda med resultaten från testerna, resultatet är över våra förväntningar och vi tror att vi kan förbättra det och nå en högre grad av sensitivitet och specificitet. Vårt fokus nu är att testa på större blindade testgrupper och utöka valideringen till alla grupper.” säger Sensodetects VD, Martin Linde.


Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com


SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Läs mer hos Cision
Läs mer om SensoDetect AB