Reports

Publicerat: 2019-08-30 10:12:55

CGit: Delårsrapport, Q2 - CGit Holding AB (publ)

VD har ordet

CGit utvecklas enligt plan även i Q2! Våra avtalsintäkter fortsätter att leverera enl budget. Vår produkt/lösningsaffär överträffar budgeterade nivåer en aning och det känns som vårt teknik- och produktval bär ordentligt och att marknaden har insett att vi har något annat att erbjuda än klassiska infrastrukturella plattformar med en ordentlig portion av arv i sig från svunnen tid. Med det kommer även vår tjänste- och projektaffär som ligger enlig plan även den.

Clouwide, vår nya Cloud-orkestrerare & automatiseringsplattform är klar och finns numer i release ett. Nu gör vi Proof of Concept med Cloudwide där några av våra kunder testar och utvärderar funktionaliteten och de mervärden som den ger till en befintlig IT-infrastruktur. Vårt koncept inom AI-infrastruktur och AI-infrastruktur som tjänst har tagit nästa steg genom att vi numer är Core Technology Partner till AI Innovation of Sweden (ai.se). 

Det har resulterat i att vi är igång med det första skarpa projektet inom AI Innovation of Sweden och det baserar sig på vårt koncept AI-infrastruktur som tjänst. Vi har också fått förmånen att leverera AI-infrastruktur baserat på Nvidias DGX plattform till ett av Sveriges största universitet, det ser vi som ett kvitto på att vi har intagit en ledande position som leverantör inom AI-infrastrukturella lösningar. Summerat kan vi säga att satsningen på AI-Infrastruktur har gett ringar på vattnet och vi har ett flertal affärer i pipen som kommer att hanteras under andra halvåret i år.

Q2 2019 har varit en fortsättning på en bra start på året, alltså en trygg och stabil leverans av våra tre intäktsben. Avtalsintäkterna fortsätter att växa och skapar ett fundament för vår verksamhet. Resultatet i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB visar ett EBITA om 430 KSEK jämfört med föregående period (-1 008 KSEK) och omsättningen i det verksamhetsdrivna bolaget är 18,9 MSEK jämfört med föregående period (19,7 MSEK), vilket är en ordentlig resultatförstärkning.

Tillsammans med våra strategiska partners fortsätter vi på CGit att leverera nästa generations IT-infrastruktur och för att nämna några av de fina och strategiskt viktiga affärer vi genomfört under Q2 så vill jag börja med Seal Software, som är en befintlig kund till oss. Seal Software är ledande inom kontraktsanalys med hjälp av machine learning. Seal Software investerar i helt nytt Data Center för sin utvecklingsplattform för att möta framtidens krav.

 Jag vill också passa på att nämna Ports Group som även det är en befintlig kund till oss. Ports Group är ett brandtechbolag, de är specialister på att hantera varumärken ur alla aspekter - juridiskt, digitalt och tekniskt. De investerar i en lösning som består av nästa generations datacenter baserat på Nutanix och Arista.

Väsentliga händelser Q2 2019 

 • 2019-04-09
  CGit är en huvudpartner till årets GAIA Conference 2019 tillsammans med bolag som AstraZeneca, Stena Line, Spotify m.fl. GAIA (Gothenburg Artificial Intelligence Alliance) anordnas för andra året i rad. Konferensen vänder sig till personer, organisationer och företag som brinner och arbetar med AI och data science med fokus på praktisk tillämpning. Syftet är att skapa en arena för lärande, nätverkande och kompetensutbyte mellan individer, företag och organisationer samt akademiker. CGit är mycket stolta över att få vara en del av GAIA Conference 2019 och Sveriges framtid inom AI.


 • 2019-04-23
  CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations lagringslösning baserat på PureStorage och Arista. Kunden som är verksam inom mjukvaruutveckling med fokus på administration, transport o godshantering investerar i ny lagringslösning baserad på flash-tekniken för att ersätta traditionell lagringslösning. Lösningen bygger på senaste tekniken från PureStorage och Arista. Värdet uppgår till 1,8 MSEK.
 • 2019-04-23
  CGit har fått i uppdrag att leverera Nvidias AI-plattform DGX till ett av Sveriges största universitet. CGit´s satsning inom AI och AI-infrastruktur har skapat en ledande position på marknaden. CGit har i med det fått möjligheten att vara med på många seminarier och debattpaneler för att diskutera framtidens plattform och infrastruktur för kommande AI-projekt. Vi har märkt att det skapar ett förtroende ute på marknaden oavsett bransch, säger CGit´s VD Mattias Bergkvist. Att den akademiska världen fortsätter sin forskning parallellt med att näringslivet börjar implementera och testa lösningar baserat på AI och deep learning är mycket positivt och håller uppe tempot för fortsatt innovation inom området menar Mattias Bergkvist.
 • 2019-04-30
  CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations nätverkslösning baserat på Arista Networks. Kunden som är en av de större i Norden inom mässor, events och konferenser investerar i nästa generations nätverkslösning i syfte att framtidsäkra tillgänglighet, kvalitet och prestanda i sina nät. Affären är strategiskt viktig för CGit i arbetet med att etablera sig som ledande inom området.


 • 2019-05-06
  CGit har tagit en viktig affär, värd 2,1 MSEK. Kunden Seal Software, är ledande inom kontraktsanalys med hjälp av machine learning. Seal Software investerar i helt nytt Data Center för sin utvecklingsplattform för att möta framtidens krav. ”Det är fantastiskt roligt att få förtroendet att leverera en ny generation IT-infrastruktur till ett bolag som vi har varit partner till under några år nu! Jag ser det som ett kvitto på vår kompetens, vår relation och att våra lösningar ligger i framkant” säger CGit´s VD Mattias Bergkvist.
 • 2019-05-07
  CGit har fått i uppdrag att leverera en utbyggnad av befintligt datacenter för Ports Group. En lösning som består av nästa generations datacenter baserat på Nutanix och Arista. Ports Group är ett brandtechbolag, de är specialister på att hantera varumärken ur alla aspekter - juridiskt, digitalt och tekniskt. 
  ”Ports Group har varit en viktig kund till oss i mer än sju år och det värmer att vi fortfarande får förtroendet att leverera nya tekniska lösningar i teknikens framkant!” säger VD Mattias Bergkvist. 

2019-06-25

CGit är med i nästa viktiga utvecklingssteg för AI Innovation of Sweden. 
Den tekniska infrastrukturen för datafabriken på AI Innovation of Sweden är nu grundlagd och redo att fyllas med data. Detta betyder att både forsknings- och innovationsprojekt inom tillämpad AI kan accelereras. Bakom den tekniska lösningen står CGit, Core Technology Partner till AI Innovation of Sweden.

Genom sitt partnerskap bidrar CGit med betydande datakraft samt tillgång till
expertkonsulter, till de många AI-projekt som AI Innovation of Sweden kommer starta inom kort. I och med att den första versionen av den tekniska infrastrukturen är på plats, står datafabriken förberedd att starta

verksamheten på allvar.

-       Genom CGit´s deltagande och kompetens innebär det att vi nu står fullt utrustade och väl förberedda för att ta emot de första dataseten, berättar Carl Lindberg, Data Factory Manager på AI Innovation of Sweden.

 • 2019-06-27

  CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations hostinglösning avseende drift av befintlig IT-infrastruktur.Kunden som är verksam inom livsmedelsbranschen har tagit beslutet att outsourca sin befintliga IT-infrastruktur till CGit AB. Kunden påbörjar migrering inom kort till ny driftslösning baserad på CGit´s innovativa hostingmiljö baserat på nästa generations datacenterlösningar. Värdet uppgår till 0,6 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2019-07-04

  CGit har tecknat ett avtal med kund inom detaljhandeln, kunden väljer att förlänga samarbetet kring nästa generations lagring.
 • 2019-07-04

  CGit tecknar strategiskt viktigt avtal med Vitrolife. Vitrolife som är ny kund till CGit verkar inom bland annat forskning och utveckling inom IVF. Vitrolife väljer att investera i helt ny infrastruktur avseende sin verksamhet i Göteborg. 
 • 2019-07-29

  CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden som är verksam inom fordonsbranschen/självkörande system/AI investerar i ny storagelösning för att möta framtidens kraftigt ökade behov. Lösningen som är baserad på en IBM plattform kommer hantera kommande krav på ny infrastruktur. Den här lösningen har en direkt koppling till en framtida AI-lösningen och affären är bl a en  konsekvens av vår satsning inom AI-infrastruktur. Värdet på den nya ordern uppgår till 6,4 MSEK.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e aug 2019.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit