Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-10 10:54:30

Hybricon Bus System AB: Förvaltningsrätten avslår Hybricons ansökan

Förvaltningsrätten avslår Hybricons ansökan gällande tilldelningen av sex stycken 12 meters elbussar.

Avslaget innebär att det tidigare tilldelningsbeslutet till annan leverantör gäller.

Hybricon kommer utvärdera eventuella möjligheter till ytterligare överprövning. 


För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post johan.suup@hybricon.se eller
www.hybricon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2019.


Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB