Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-23 09:55:00

AppSpotr AB: Appspotr öppnar upp för systemleverantörer och digitala tjänsteleverantörer

Appspotrs nya plattform öppnar upp för systemleverantörer och digitala tjänsteleverantörer som vill integrera sitt system och utöka sitt kunderbjudande med appar.

Appspotr version 3.0 separerar data, vyer och logik i appar vilket tillsammans med det inbyggda användar- och behörighetssystemet och gränssnitt för integration av system öppnar upp helt nya banbrytande möjligheter att skapa appar integrerade med externa system. 

En systemleverantörer kan nu populera en app med data från sitt eget system och erbjuda system- och kundspecifika appar till sina kunder. 

Genom plattformens smarta hantering där data kopplas med unika vyer, unik logik och unik design i en appstruktur - som kan återanvändas och skräddarsys - kan unika appar skapas till enskilda kunder som baseras på samma data. 

En systemleverantör kan med Appspotr enkelt, snabbt och kostnadseffektivt addera system- och kundspecifika appar som en extra tjänst till sina kunder. Plattformen säkerställer att alla appar ständigt uppdateras för att följa Apple och Googles riktlinjer, skärmstorlekar, upplösningar och operativsystem för iOS och Android. Administratörer hos både systemleverantören och kunden har kontroll över uppdatering av innehåll och design, utskick av push-notifieringar, hantering av användare och behörighet mm. Genom plattformen blir underhållskostnaden för appar avsevärt lägre, livslängden mycket längre och lättare att budgetera jämfört med traditionell apputveckling.

Efter en integration med plattformen tillgängliggörs också systemet för Appspotrs övriga distributionskanaler av återförsäljare och partners om så önskas.

Kommentar från vd Patric Bottne:
– Systemleverantörer har ofta en utmaning med att utveckla appar till sina system och att kunna leverera kundunika appar. Det är dyrt att hålla egna utvecklingsresurser och att underhålla appar för iOS och Android på Apple App Store och Google Play. Det krävs en ständigt vidareutveckling av apparna för att följa Apple och Googles versionuppdateringar av sina operativsystem och att stödja storlekar och upplösningar i nya smartphones och surfplattor som lanseras på marknaden. Ska man dessutom leverera kundunika appar blir det en mardröm. Det är helt enkelt inte lönsamt. Lösningen är att använda utvecklingsplattformar och ramverk för utveckling av appar men dessa har hittills varit för begränsade. Med Appspotrs nya plattformsversion kan systemleverantörer enkelt integrera sitt system och hantera användar-id för inloggning i appen via vårt användar- och behörighetssystem. Något vi är unika med på marknaden för apputvecklingsplattformar i nuläget. Plattformen erbjuder en automatik runt datahanteringen som är mycket kraftfull. Intresset är stort och just nu för vi dialog med ett antal första systemleverantörer som vill få tillgång till vår plattform. Efterhand kommer vi att öppna upp plattformen till fler systemleverantörer och digitala tjänsteleverantörer. Genom att systemleverantörer ansluter till plattformen breddar Appspotr sina distributionskanaler för applicenser.


För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com


Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Läs mer hos Cision
Läs mer om AppSpotr AB