Reports

Publicerat: 2019-11-21 09:31:57

PEN Concept Group AB: PEN Concept: Kvartalsrapport Juli - September 2019

Tredje kvartalet (Juli - September)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 18,4 MSEK (37,8 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,5 MSEK (-4,9 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginal uppgick till -8,4 % (-13,1%) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,0 MSEK (-5,7 MSEK) ink luderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -1,9 MSEK (-4,7 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,08 kr (0,21 kr).

Första - Tredje kvartalet (Januari - September)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 84,2 MSEK (119,1 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -9,7 MSEK (-12,5 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginal uppgick till -11,5 % (-10,5%) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10,1 MSEK (-13,6 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -10,0 MSEK (-11,7 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,40 kr (-0,51 kr).

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) levererar, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, totalt 32 mässmontrar till Elmia Subcontractor 12-15 November 2019. Dessa designas, tillverkas och monteras för en mängd olika kunder. Totalt ordervärde för PEN uppgår till ca 2,0 MSEK. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga fasaden på en ny restaurang till McDonalds Sverige. Affären omfattar inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt ordervärde uppgår till ca 2 MSEK. Fasaden ska vara levererad under kvartal 1, 2020
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom dotterbolaget PEN Products AB, fått order på restauranginredning till hotellet AC by Marriott som öppnar under våren 2020. Hotellet ligger på Ulriksdals torg i Solna och kommer bli en viktig aktör i området. Leverans kommer att ske under Q4 2019. Det totala ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK.

Väsentliga händelser under Första - Tredje kvartalet ( Januari - September)

 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design, tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt ordervärde uppgår till ca 800 000 SEK.
 • PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB, fått en order på komplett butiksinredning till en Lekia-butik för Barnhuset i Stenungsund AB. PEN’s åtagande innefattar både leverans och montage och det totala ordervärdet är ca 600 000 SEK.
 • PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har nyligen levererat 12 st montrar för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019. PEN har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad. Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.
 • PEN Concept Group AB har tecknat en avsiktsförklaring med TUS Yangming Fund avseende en riktad emission om 17 058 824 aktier till en kurs om 1,70 SEK motsvarande 29 MSEK. TUS äger sedan tidigare aktier i PEN Concept Group AB motsvarande ca 17 % av bolaget. Vid ett tecknande kommer TUS Yangming Fund att ansöka om dispens från budplikt.
 • PEN Concept Group AB omorganiserar sin verksamhet i dotterbolaget PEN Interiör AB i Jönköping och lägger varsel om uppsägningar. Bolaget avser att minska kostnaderna, skapa en mer flexibel och effektiv organisation. Besparingarna beräknas uppgå till närmare 8 mkr årligen.
 • TUS Holding har meddelat PEN Concept Group ABs styrelse att de inte erhåller tillstånd från berörda myndigheter att genomföra den planerade emissionen i PEN Concept Group AB inom den tid som tidigare meddelats. Anledningen är den politiska situation och osäkerhet som förnärvarande råder.
  Styrelsen i PEN Concept Group AB kommer kalla till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädes emission om 6 MSEK varav huvudägaren Robert Wu kommer att garantera 50% av emissionen.
 • PEN Concept Group AB har tecknat ett avtal med Shanghai Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd. i Shanghai angående försäljning av fabriken i Qingdao och verksamheten i Lerum. Shanghai Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd kommer att förvärva bolagens samtliga aktier i PEN Qingdao LTD och PEN Shop Concept AB för en köpeskilling av 5 MSEK. Detta innebär att PEN Concept Group kommer att fokusera på två affärsområden Restaurang och Mässa genom sina dotterbolag PEN Interiör AB och Goods Sweden AB
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga fasader på 5st nya restauranger till en internationell restaurangkedja inom snabbmatssegmentet. Affären omfattar inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt ordervärde uppgår till ca 10 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått tre ordrar på komplett restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affärerna omfattar byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler och inredning. Leverans kommer att ske från augusti till oktober. Det totalt ordervärde uppgår till ca 9 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget Goods Sweden AB (PEN Products), fått order på köksutrustning till den växtbaserade matutvecklingen för destinationen Royal Park Stockholm genom John & Co – Plant Powered. John & Co ska producera veganska ostar, torkade frukter och chips. De kommer även att bedriva produktion ihop med samarbetspartners så som Sophie´s Raw Ice Cream och Nordisk Matutveckling. Leverans kommer att ske från augusti till oktober 2019. Det totala ordervärdet uppgår till ca 1,3 MSEK.

VD har ordet

Vi fortsätter vår omstrukturering och i kvartal 3 ser vi tydligt effekterna av vårt arbete. Organisationsförändringen innebär nu att vi har två affärsområde - mässa och restaurang. Resultatet under tredje kvartalet förbättrades jämfört med samma period föregående år med 3,4 MSEK till -1,5 MSEK (-4,9 MSEK). Resultatet av försäljningen av verksamhetsgrenen butiksinredning medför att omsättningen sjunker till 18,4 MSEK (37,8 MSEK) men våra två kvarvarande affärsområden ökar jämfört med samma period föregående år.

Tredje kvartalet har varit ett kvartal där fokus har varit kundvård och projektuppföljning vilket också ses genom resultatförbättring i bolaget. Vi har fortsatt god orderingång främst i restaurangsegmentet. E-handelslösning för PEN Products fortgår enligt plan med utökat antal aktiviteter. Vi har också ökat våra aktiviteter med fokus på större kunder. När det gäller Pen Products så arbetar vi för att öka volymerna betydligt närmaste åren.

I PEN Interiör är förändringsarbetet genomfört från en produktions och projektorienterad organisation till en ren projektorganisation. Den kostnadsbesparing och de marginalförbättringar som vi tidigare utlovat ser vi nu effekten av.

Fokus på de två affärsområden mässa/showroom och restaurang löper på enligt plan, där vi har fortsatt bra orderingång. Vi har också stärkt upp organisationen med projektledning för att kunna motsvara kundernas efterfrågan.

Sammanfattningsvis så ser vi nu en positiv utveckling av bolaget även om förändringsarbetet har tagit något längre tid än vi beräknat från början. Vi ser att det vi genomfört har gett resultat och en större kontroll av bolagets kostnadsmassa och en ökande orderingång. Jag är övertygad om att trenden håller i sig även kommande kvartal.

Magnus Hjorth

Koncernchef och VD

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/11-2019.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB. 


Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PEN Concept Group AB