Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-27 15:27:01

Recyctec Holding AB: Recyctec Holding AB (publ): Erhåller bidrag från EU:s Regionala Utvecklingsfond

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att Bolaget erhåller finansiering genom en s.k. Hållbarhetscheck för att genomföra ett kvalificerat kemitekniskt analysprojekt

Hållbarhetschecken är ett stöd och finansieringsprojekt, administrerat genom ALMI försorg som även kvalificerar och väljer ut ansökningar från olika bolag. Hållbarhetschecken finansieras med medel ur EU:s Regionala Utvecklingsfond. Syftet är att stödja hållbar innovation och näringsutveckling genom direkt finansiering. Utvärderingskriterierna bygger på ett urval av de effekter och resultat föreslaget projekt kan komma att få på ett företags innovationshöjd och även vilka samhällseffekter det kan bidra till – med fokus i detta fall på hållbarhets och miljöfaktorer. Finansieringssumman är på sammanlagt åttiotvåtusen femhundra kronor [82 500] och kommer att användas i ett projekt som syftar till att grundligt och på en tekniskt mycket hög nivå analysera sammansättningen av glykolhaltigt avfall från offshore-industrin. Målsättningen med projektet är att genom ökad förståelse och kunskap om den kemiska sammansättningen av avfallet ytterligare förbättra process, verkningsgrad och därmed även minska den egna avfallsmängden.

Kommentarer:

”Recyctec har god och ihållande erfarenhet av att jobba med upparbetning av denna typ av avfall. Den erfarenheten, tillsammans med vad vi kommer fram till för resultat i detta projekt kommer att kunna bidra till en ökad produktivitet och minskade tekniska risker”, säger Göran Nylén, avgående Vd

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg, tf. Ordförande

E-post: andreas@cederb.org

Tel: +46 704 80 00 89

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB