Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-05 10:40:45

Recyctec Holding AB: Recyctec Holding AB (publ): Föreslagna, nya styrelseledamöter i Bolaget

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) har i en dialog med huvudägare och andra intressenter arbetat med rekryteringen av nya, ledamöter till Bolaget och kan nu presentera föreslagna kandidater för inval vid tillfället för den kommande, extra bolagsstämman.

Allmänt

Föreslagna ledamöter har visat stort intresse för företaget och Styrelsen är förvissad om att deras kompetens och erfarenhet kommer att utgöra ett värdefullt tillskott och komplement till Styrelsens sammansättning. Diskussionerna med de föreslagna ledamöterna har kännetecknats av stor öppenhet, nyfikenhet och engagemang samt med stöd av Bolagets huvudägare. De föreslagna ledamöterna är föremål för inval vid den extra bolagstämma Bolaget kallat till den 18/12.

Föreslagna ledamöter

Lars-Erik Hilsen, 51 år från Drammen, Norge.

Civilingenjör från Norges Tekniska Högskola och Civilekonom från Handelshögskolan BI (Oslo).

Lars-Erik har lång erfarenhet från ledande ställningar i ett flertal norska processtekniska industriföretag som tex. Tine, Kongsberg, Orkla, Borregaard och Nidar.

Huvudsakliga kompetens och erfarenhetsområden är strategiutveckling, förändrings och förbättringsarbete. Lars-Erik Nilsen är rekommenderad och föreslagen av huvudägaren, Altavida AS och kommer att företräda huvudägaren i bolagets styrelse.

Mats Jonsson, 57 år, Jönköping.

Maskiningenjör med lång erfarenhet av process, maskin och teknikutveckling från bla. ABB Ventilation och Isakssongruppen.

Betydande internationell erfarenhet från Taiwan, Kina, Portugal och Polen. 10 års erfarenhet som egenföretagare. På projektbasis genomfört olika typer industriprojekt inom process och industriell tillverkning. Sedan 2016 VD/Affärsområdeschef för QPT/Alfort & Cronholm AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg, tf Ordförande

E-post: andreas@cederb.org

Tel: +46 704 80 00 89

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB