Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-19 12:23:33

Hybricon Bus System AB: Hybricon ingår internationellt samarbete - blir partner med kinesisk busstillverkare

Idag den 19 december 2019 meddelar Hybricon att bolaget signerat ett memorandum of understanding med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd (King Long), samarbetsavtalet skall slutförhandlas under första kvartalet 2020. Omfattningen av samarbetsavtalet medför att Hybricon avser att genomföra en företrädesemission om storleksordningen 25 MSEK.

Samarbetet innebär att Hybricon erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och Danmark, samt tillhörande service- och eftermarknadsrättigheter. King Longs produktsortiment innehåller inte snabbladdade elbussar och kompletterar därför Hybricons produktsortiment. Hybricon ser också möjlighet till att kunna bidra med snabbladdningsteknik i framtida produktutvecklingsprojekt.

- Detta ger oss en möjlighet att på allvar konkurrera med de största aktörerna i branschen. Vi har länge arbetat med att hitta en samarbetspartner och har nu hittat en fullgod partner i King Long där vi kompletterar varandra väl, säger Hybricons vd Johan Suup.

Hybricons know-how, erfarenhet och marknadskännedom om nordiskt klimat och kundkrav gör bolaget till en attraktiv partner för den kinesiska busstillverkaren. Hybricon kommer i Sverige och Danmark att marknadsföra och sälja King Longs samtliga bussar, såväl linje- och turistbussar som elektriska stadsbussar. Vidare innebär samarbetet att Hybricon kommer att tillhandahålla tillhörande service- och eftermarknadstjänster.

Hybri­con avser att genomf­öra en företrädesemi­ssion om storleksord­ningen 25 MSEK, för att skapa resurser för nödvändiga sälj- och marknadsinsatser i Sverige och Danmark samt rörelsekapital för att påbörja import av bussar. För att omgående kunna starta upp samarbetet med King Long har Hybricon säkrat ett brygglån från externa parter om 5 miljon­er kronor på marknad­smässiga villkor.

Fakta om King Long
King Long är världens näst största busstillverkare. Bolaget har med åren byggt ett starkt varumärke i såväl Kina som globalt. I Kina är King Long ett av de ledande företagen vad gäller utveckling av bussar som drivs med den nya generationens energi. Bolaget fokuserar på utveckling, tillverkning, försäljning och servicetjänster av stora och medelstora bussar, samt skåpbilar. King Long har en årlig produktionskapacitet på 20 000 enheter avseende stora och medelstora bussar och har sålt över 5 000 bussar i Europa. http://www.kinglong-bus.com

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post johan.suup@hybricon.se eller www.hybricon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB