Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-17 11:26:12

Zenergy AB: Pansanté-affären fortgår och utvecklas men är fördröjd till följd av försening avseende Pansante AB:s finansiering

Som tidigare meddelats har Zenergy AB (publ) ("Zenergy") ingått ett långsiktigt leverans- och samarbetsavtal med Pansante AB ("Pansanté") med åtagande från Pansanté om beställning av ZIP-element om minst 200 MSEK. De första betalningarna till Zenergy, om totalt ca 7 MSEK, har blivit fördröjda och kommer enligt uppgift från Pansanté att genomföras inom kort i avtalad omfattning. Parterna arbetar dagligen med affärsutvecklingen inom ramen för samarbetet.

Zenergy kommer i samband med mottagna överföringar enligt ovan och när villkor, såsom beräkningsgrund för teckningskurs, antalet aktier och utspädningseffekter, slutligt fastställts för den riktade emissionen återkomma med ytterligare information.

"Zenergy har under hösten/vintern 2019 genomfört en första investeringsprojektering och står i beredskap att verkställa investeringar för en effektiviserad produktion av vårt patenterade ZIP-Element så snart det finansiella tillskottet är på plats." Säger Johan Olofsson, VD för Zenergy.

Pansanté Group har över 25 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsarkitektur, stadsplanering och bostadsprojekt. Pansanté har utvecklat ett hållbart och ekonomiskt prisvärt sjukhuskoncept, "SUHU", för den avancerade och utvecklande världen.

För mer information kontakta: Johan Olofsson - VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 - 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB