Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-20 08:53:00

CGit: CGit tar ny order avseende AI-infrastruktur, värde 14,1 MSEK

Mölndal                                                                                                                  2020-01-20

CGit tar en ny order avseende AI-infrastruktur och Deep Learning. Kunden, som är verksam inom Automotive, investerar i nya funktioner och utbyggnad av sin AI-infrastruktur. Lösningen bygger bland annat på Nvidia"s DGX1 och DGX2 för att möta bolagets ökande krav på kapacitet och prestanda för fortsatt utveckling av sin AI och Deep Learning plattform.

Lösningen har ett ordervärde på 14,1 MSEK. Ordern kommer att levereras inom Q1.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e januari 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit