Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-28 13:14:00

CGit: CGit deltar när näringsminister Ibrahim Baylan inviger Stockholmsnoden för AI Innovation of Sweden.

Stockholm                                                                                                              2020-01-28

CGit är Core Techonlogy partner till AI Innovation of Sweden. 
AI Innovation of Sweden öppnade 2019 i Göteborg med syfte att accelerera arbetet med innovation, forskning och tillämpning av artificiell intelligens (AI). CGit har haft en viktig roll i uppbyggnaden av datafabriken i Göteborg sedan start och nu är det dags att starta igång Stockholmsnoden.

Idag inviger näringsminister Ibrahim Baylan Stockholmsnoden för det nationella centret AI Innovation of Sweden och CGit är där och deltar i evenemanget.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e januari 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit