Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-04 10:52:55

Amhult 2 AB: Amhult 2; Amhult 2 bygger parkeringshus i Amhult Centrum, etapp II

Pressmeddelande 01/20
2020-02-04
 

Amhult 2 har beviljats bygglov för parkeringshus i tre våningar i kvarter Radarflyget 206:2 med 5 691 m2 BTA.

Amhult 2 har beviljats bygglov för ett parkeringshus i kvarter Radarflyget 206:2. Bygglovet omfattar en byggnadsarea om 5 691 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på tre plan och med totalt 232 parkeringsplatser. Produktionen påbörjas under april månad och beräknas avslutad i september 2020.

Byggnationen utförs som en delad entreprenad i egen regi med VBK som projektledare.

Maria Nord Loft, VD:
 

"Vi ser mycket positivt på att vi nu får till stånd ett parkeringshus för att kunna erbjuda boende och handelsbesökande i området utökade parkeringsmöjligheter. Närheten till Amhults Resecentrum lockar också många "pendelparkerare" till området och bidrar till en ökad omsättning i parkeringshuset. Parkeringshuset bidrar också till att vi fortsatt kan uppfylla parkeringsnormen för kommande produktion av hyresbostäder i Amhult Centrum etapp II och ökar områdets attraktionskraft".

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.
 

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB