Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-05 09:39:55

Amnode AB: Amnode korrigerar tidpunkt för handel med teckningsrätterna.

Amnode offentliggöra idag emissionsmemorandum med anledning av den förestående företrädesemissionen. I ett pressmeddelande tidigare idag angavs ett felaktigt datum för handel med teckningsrätterna som härmed korrigeras

Handel med teckningsrätter sker mellan den 5 februari och den 17 februari och inget annat.

Rådgivare

GCF, Göteborgs Corporate Finance AB och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Amnode AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, Styrelsens ordförande Amnode AB (publ), 070 590 18 22, lars.save@saveit.se

 

 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB