Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-27 09:00:00

Zenergy AB: Bokslutskommuniké Zenergy AB (publ) januari - december 2019

Bokslutskommuniken för Zenergy AB (publ) för perioden januari - december 2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.zenergy.se, samt hos bolaget på Storgatan 82 i Skillingaryd.

Sammanfattning av rapporten - Kvartal 4 2019

Koncernen, belopp i KSEK                             Q4 2019                    Q4 2018                    2019                 2018

Rörelsens intäkter                                      3 528                         2 896                 21 713             44 340
Resultat för perioden                               -4 316                      -20 326                  -6 710            -52 359
Balansomslutning                                    77 698                       78 075                 77 698             78 075
Soliditet                                                       62,0%                        23,2%                  62,0%              23,2%
Likvida medel                                            22 606                         1 401                 22 606               1 401
Resultat per aktie, kr                                  -0,02                          -0,39                    -0,03                -1,01

  • Zenergy tilldelades en beställning till ett värde om ca 36 MSEK i en offentlig upphandling av svenska staten.  
  • Zenergy och K-Fastigheter enades kring en ny överenskommelse, vilket innebär att det tidigare ramavtalet avbryts och att K-Fastigheter erhåller möjlighet att avropa byggnadsenheter från Zenergy under två år framöver.
  • Zenergy tecknade ett leverans- och samarbetsavtal med Pansanté som inkluderar finansiering av vidareutveckling av bolagets produktionslina om 7 MSEK samt ett beställningsåtagande om 200 MSEK.
  • Zenergy tecknade ett samarbetsavtal med Defigo med avsikt att leverera 50-100 bostäder årligen.

"Det fjärde kvartalet präglades av en fortsatt positiv trend med inkommande förfrågningar, tecknandet av flera stora och långsiktiga avtal samt uppgörelsen med K-fastigheter. Svenska staten lade en beställning på anpassade kontor om ca 36 MSEK, och kundprojekteringen inleddes omgående med produktionsstart i slutet av kvartalet", säger bolagets VD Johan Olofsson i en kommentar.
 

För mer information kontakta: Johan Olofsson - VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 - 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB