Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-28 09:10:00

CGit: Bokslutskommuniké 2019

Finansiell översikt

(TSEK) 2019 Helår 2018 Helår 2019 Kvartal 4 2018 Kvartal 4
Nettoomsättning 104 285 58 829 50 110 13 356
Rörelseresultat 3 622 1 014 1 591 177
Resultat efter skatt 2 771 778 877 46
Resultat per aktie efter skatt (SEK) 1,76 0,49 0,56 0,03
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

Vi hade höga förväntningar på Q4, mycket pga att det generellt är ett starkt kvartal för hela branschen men också för att vi under en längre tid känt att vårt erbjudande är starkt på marknaden och vi hade deklarerat till marknaden att vi kommer överträffa våra mål för året.

Alla våra intäktsben levererade under Q4 men AI-infrastrukturaffären är den som sticker ut och som i sin tur drar med sig tjänsteleveransen då många av affärerna som vi landar under Q4 också skulle levereras under Q4. AI-infrastrukturaffärerna överpresterar med hela 28% under Q4 och tjänsteleveransen överpresterar med 12% under Q4.

2019: Jag brukar använda mig av uttrycket "När vi marscherar i takt så är vi oslagbara" och det speglar vårt 2019! Vi delar upp vår affär i tre delar; avtal, hårdvara (AI-infrastruktur mestadels) och konsultintäkter. Samtliga intäktsben presterar BÄTTRE än våra högt uppsatta mål. Det medför att vi kan presentera ett mycket bra resultat för 2019 och vi har verkligen etablerat oss som en av de ledande aktörerna inom AI-infrastruktur.

Under 2019 har vi målmedvetet jobbat strukturerat med våra olika områden i syfte att just få genomslagskraft på samtliga områden. Avseende våra avtalsintäkter så har vår ledstjärna varit att de ska täcka våra direkta kostnader. Det har varit en bra ledstjärna, när vi mer eller mindre är i mål så har vi fått in så mycket nya uppdrag/avtal att vi behöver utöka vår miljö och på det sättet kan vi återanvända samma mål. Vår satsning på AI-infrastruktur har varit vår riktigt lysande stjärna. Genom år av analys för att på djupet bygga en AI-Infrastruktur som håller på marknaden, har vi nu en långsiktighet i vårt erbjudande men också skalbarheten och flexibiliteten. Därefter har vi byggt vår kompetens i nära samarbete med de ledande leverantörerna inom området och vi kan idag stolt säga att vi har kompetensen! Vi har också erfarenheten och har genomfört många projekt där vi ser att våra lösningar levererar. Vi har de rätta erbjudandena för att Sverige ska växa och bli ledande inom AI och vi har lösningarna som möjliggör att Sverige på riktigt kan ta nästa steg i sin utveckling med hjälp av AI.
 

Väldigt tidigt förstod vi att man inte kan bygga AI-infrastruktur på klassiskt manér. Plattformen måste bygga på specialiserad infrastruktur anpassat just för AI. Vi insåg också att om vår bransch ska bygga lösningarna efter behov så kommer det ta lång tid innan man når produktion. Vid tekniska utmaningar eller problem med miljön kommer det inte finnas någon support för AI-infrastrukturen och det kommer att vara svårt och ibland omöjligt att skala upp lösningen vid större behov eller mer kapacitet. 

Därför har vi skapat en certifierad referensarkitektur som bygger på industristandard som gör att ledtiden från beslut till produktion är väldigt kort och effektiv. Både hårdvara och mjukvara är rakt igenom supporterad och godkänd att fungera tillsammans. Lösningen är dessutom helt skalbar och anpassningsbar efter kundernas behov och krav.

Samma lösningar har vi på CGit att erbjuda som tjänst eller "AI-infrastraktur as a Service" Syftet är att snabbt och enkelt kunna göra en POC (Proof of Concept) eller för mindre företag att kunna testa sina projekt och ideer kring AI utan att behöva investera i en stor AI-infrastruktur. Vi kan dessutom erbjuda support och stöd genom hela kundens projekt.

VD har ordet

Som jag nämnde i inledningen så brukar jag använda mig av uttrycket "När vi marscherar i takt så är vi oslagbara". Fram till i år har det mer eller mindre bara varit ett uttryck men i år förkroppsligar vi det genom att faktiskt få alla våra intäktsben att leverera mot uppsatta mål och det är något häftigt att befinna sig i en organisation som får till ett flow och känner självförtroende och framåtanda! 

 

Vi delar upp vår affär i tre delar. Ett första intäktsben är avtal, som består av hosting samt drift och support. Det som gör vår hostingmiljö och vårt drifterbjudande unikt på marknaden är att "vi tar vår egen medicin" som vi brukar säga. Med det menar vi att de lösningar vi rekommenderar och bygger till våra stora kunder, samma komponenter och produktval har vi i vår egen hostingmiljö. Det gör att vi kan ta alla fördelar med en storskalig miljö byggt på nästa generations infrastruktur och skiva ner den till våra driftkunder oavsett storlek. Det här förhållningssättet medför att vi inte gör skillnad på en liten eller större kund och att vi i alla sammanhang kan säga att den lösningen vi rekommenderar till våra kunder, vet vi fungerar - vi använder den ju själva!


Vårt andra intäktsben är hård och mjukvara, som till största del består av AI-infrastruktur. Det har fått en ordentlig genomslagskraft i år! Vårt fokuserade och målmedvetna arbete med att bygga erbjudande, kompetens och lösningar inom AI-infrastruktur har resulterat i affärer som i sin tur givit oss erfarenhet som i sin tur givit fler affärer. Vi kan idag, med stolthet, säga att vi är en av de ledande aktörerna inom AI-infrastruktur och det har inte bara skapat ett bra 2019 utan bygger ett otroligt starkt fundament inför de kommande åren framöver! 

Kompetens och erfarenhet bygger kanske vår viktigaste tillgång - våra medarbetare! Det är underbart att se människor växa och för mig som ledare och ansvarig för vår verksamhet är det en ynnest att se den resan många av våra anställda gör! Det gör att också vårt tredje intäktsben, tjänsteintäkterna eller konsultintäkterna, levererar även det med gott resultat. 

Så låt mig summera. Samtliga intäktsben presterar BÄTTRE än våra högt uppsatta mål. Det medför att vi kan presentera ett bra resultat för 2019. Jag ser med stor tillförsikt fram emot 2020. Vi förväntar oss en fortsatt stor tillväxt såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt. Jag vill påstå att vi aldrig har stått så här bra rustade inför något år i CGit's historia så välkommen 2020!

Genom åren har vi alltid haft inställningen och förhållningsättet att vi ska vara något "annat" på marknaden! Att vara ett alternativ istället för att bara vara en "jämförelseoffert".
 

Det har medfört ett ifrågasättande och utmanande förhållningsätt till vår bransch. Likväl som vi har en utmaning med källkritik i vårt moderna informationssamhälle så har vi verkligen velat säkerställa bästa lösningen. Inte bara för stunden utan över tid dessutom!

Det är så vi har jobbat fram vårt erbjudande som skapar nästa generations IT-infrastruktur. Det är också så vi jobbat fram vårt koncept inom AI-infrastruktur och det är så som vi fortsätter att förädla våra erbjudanden. Under 2019 har Cloudwide tagit form. 
Cloudwide som är en Cloud Management plattform som förenklar administration. 

 

Cloudwide är ett verktyg för att underlätta driften av moderna, alltmer komplexa miljöer genom att underlätta manageringen av privata och publika moln via en och samma portal. Genom Cloudwide har vi standardiserat arbetsmetoderna oavsett moln. Syftet har varit att automatisera så mycket som möjligt men vi vill också skapa en överblick av kostnaderna för infrastrukturen. I och med att vi använder en och samma plattform för alla moln så kan vi också flytta tjänster fram och tillbaka mellan publika och privata moln. Cloudwide skapar kontroll, visibilitet och effektiviserar både våra kunders arbete som vårt eget!

CGit och AI Innovation of Sweden. CGit har sedan 2018 arbetat tillsammans med Sveriges nationella AI-initiativ "AI Innovation of Sweden". CGit är rådgivare och Core Technologipartner för satsningen. Vi har sedan våren 2019 bemannat projektet med personal i AI Innovation of Swedens lokaler i Lindholmen Science Park i Göteborg. Vi är också aktiva i att starta upp AI Innovation of Swedens noder i Skåne och i Stockholmsområdet. Att vara med som partner i det här projektet gör att vi tillsammans utvecklar Sveriges näringsliv inom AI och möjliggör forskning och utveckling inom en rad olika branscher med hjälp av AI och AI-infrastruktur. Vår kompetens och erfarenhet inom AI-infrastruktur får en betydande roll i de aktiva forsknings- och utvecklingsprojekt som har genomförts hittills inom ramen för AI Innovation of Sweden och det är bra för Sverige!

Vårt erbjudande idag innefattar både en nyckelfärdig lösning eller AI-infra as a Service som går att hyra per timme. En nyckelfärdig lösning ger dig som kund tillgång till en otroligt kraftfull plattform för ditt kommande AI-projekt på väldigt kort tid. Vårt koncept, som bygger på industristandard och godkänd arkitektur av alla inblandade tillverkare, gör att våra lösningar är snabbt i produktion och har full support genom alla lager upp i mjukvarustacken. Detsamma gäller för AI-infrastruktur as a Service, men där du får tillgång till likvärdig miljö genom vårt drifterbjudande. Om en kund inte vill ta hela investeringen kring en egen miljö eller befinner sig i ett skede där man ska göra en POC (Proof of Concept) innan man går vidare, så har vi på CGit samma kraftfulla plattform att erbjuda som en tjänst. Kunden har möjlighet att välja att betala per timme eller fastpris, hur kraftfull kapacitet man vill ha och hur mycket träningsdata man vill nyttja! Kraftfullt, flexibelt och effektivt!
 

Det ekonomiska resultatet för helåret är bra. Vi har slagit våra uppsatta mål i varje enskilt kvartal under 2019. Genomförandekraft och effektivitet har varit ett mål i år. Det är så lätt att tappa inför eller efter en semesterperiod och runt julen men vi har haft disciplinen att fullfölja. Till det har vi lyckats göra de lite större affärerna som gör skillnad i varje kvartal. Detta ger en omsättning i koncernen helåret 2019 på över 104,3 MSEK (58,8 MSEK) vilket är en omsättningstillväxt på 77% och ett rörelseresultat i koncernen på över 3,6 MSEK (1.014MSEK)! Det här ger en resultattillväxt på hela 255%! 

Under 2019 har vi genomfört några större investeringar i både vår hostingmiljö och i vårt Cloudwideprojekt. Investeringarna i vår hostingmiljö har varit ett måste för att kunna fortsätta växa inom det intäktsbenet i takt med att nya kunder vill in i vår drift.
Investeringarna i vårt Cloudwideprojekt är för framtiden och möjliggör att vi kan bli än mer effektiva och skapa fler attraktiva tjänster till våra kunder och fortsätta att skilja oss från andra spelar på samma "arena". Vi har precis börjat skörda frukterna av genomförda satsningar!

PwC adresserar i en serie rapporter som är avsedda att hjälpa företagen att förstå utvecklingen och värdet av AI's investeringar. Analysen som utförts för den första rapporten mäter den ekonomiska AI-potentialen mellan nu (2018) och 2030, inklusive för regionala ekonomier och åtta kommersiella sektorer världen över. Rapporten tittar också på hur kvalitet och funktionalitet kan öka värdet, valet och efterfrågan på nästan 300 fall av AI, tillsammans med hur snabbt omvandling och störning kommer att uppstå.

Här är de viktigaste resultaten i rapporten:

#1 AI - en "game changer"
AI kommer utan tvekan att vara en stor "game changer" och ett värde på marknaden. Det uppskattas att AI kommer att kunna bidra med upp till $ 15,7 quintillion (ca 134 000 miljarder SEK) i världsekonomin 2030, vilket är mer än den nuvarande produktionen från Kina och Indien tillsammans. Av detta kommer sannolikt 6,6 miljarder dollar (cirka 56 miljarder kronor) att komma från ökad produktivitet och 9,1 miljarder dollar (ca 77 miljarder kronor) kommer troligen från förbrukning och konsumtion.

Analysföretaget Gartner skriver att AI kommer vara den enskilt största motorn i utvecklingen av branschen de kommande åren fram till 2025.

Med det här i ryggen känner jag stor tillförsikt och är övertygad om att vår position på marknaden redan idag kommer skapa tillväxt och öppna en mängd nya dörrar för oss framåt! Det har dessutom fört med sig att vi klättrar i värdekedjan genom vårt "know how" och erfarenhet. För oss handlar det inte bara om att öka effektiviteten eller minska kostnader hos våra kunder längre. Tillsammans med våra kunder får vi vara med och rädda liv! Skapa förutsättningar för att rädda klimatet och bidra till framtida utveckling. Det är en enorm drivkraft för mig!

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e februari 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit